Poughkeepsie, NY

a five days coast to coast poetry festival

Day 1, December 7
POU (Poughkeepsie, NY)
5:18 p.m.